Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 03/09/2012 22:18

Ngộ Trung nguyên xá tội

Thiên địa na dung tội ác nhân
Thị hà xá tội hữu hương thần
Ngã kim dục trượng từ bi lực
Cửu đắc vô cô đồ thán nhân

 

Dịch nghĩa

Trời đất nào có dung tha kẻ ác
Thế thì tại sao lại có ngày lành tha tội
Ta nay muốn nhờ vào sức của lòng từ bi
Cứu bằng được những người vô tội lầm than


Tiết Trung nguyên vào ngày rằm tháng bảy, nhà Phật còn gọi là lễ Vu Lan bồn (phiên âm chữ Phạn Ullambana, nghĩa là cực khổ tột độ, lại có nghĩa là cứu vớt khỏi cảnh cực khổ tột độ), là ngày cầu siêu, xin xá tội cho những người đã từng có tội ở đời, sau khi chết sa vào địa ngục.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Gia Khánh

Trời đất nào dung tha kẻ ác
Cớ sao còn có lễ Vu Lan
Từ bi, ta muốn nhờ công sức
Cứu được bao người chịu khổ oan


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm, NXB Văn học, 1983
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời đất nào dung kẻ ác gian,
Thế sao lại có ngày Vu Lan.
Ta nay chỉ muốn nhờ vào sức,
Cứu được bao người cảnh khổ oan.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời