Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi PH@ vào 30/11/2017 06:29

寓興(近水茅齋數竹椽)

近水茅齋數竹椽,
閑中好伴白云眠。
過門行客不相識,
這裡誰知別有天。

 

Ngụ hứng (Cận thuỷ mao trai sổ trúc chuyên)

Cận thuỷ mao trai sổ trúc chuyên,
Nhàn trung hảo bạn bạch vân miên.
Quá môn hành khách bất tương thức,
Giá lý thuỳ tri biệt hữu thiên.

 

Dịch nghĩa

Nhà tre mái tranh cạnh bờ nước,
Trong nhàn hạ ngủ ngon trong nhà làm bạn cùng mây trắng.
Khách đi qua cửa không hiểu rằng,
Ở trong này nào ai biết có một khoảnh trời riêng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nhà tranh cạnh suối trúc chen nghiêng
Mây trắng bạn nhàn giấc ngủ tiên
Hành khách ngang nhà nào có thấy
Trong này ai biết mảnh trời riêng.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tranh tre nhà học suối bên dòng,
Mây trắng bạn nhàn giấc ngủ đông.
Hành khách ngang nhà nào có biết,
Lúc này ai biết riêng trời trong.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà tranh mấy tấm ven bờ nước
Nhàn hạ vui vầy thoả giấc mây
Qua cửa khách làm sao biết đến
Khoảnh trời riêng có ở trong đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời