庭前梅

斜斜竹外一枝橫,
太極精花驗發生。
占得高標春【】日,
便將風味入調羹。

 

Đình tiền mai

Tà tà trúc ngoại nhất chi hoành,
Thái cực tinh hoa nghiệm phát sinh.
Chiếm đắc cao tiêu xuân [...] nhật,
Tiện tương phong vị nhập điều canh.

 

Dịch nghĩa

Ngoài khóm tre cong cong, có một cành nằm ngang,
Tinh hoa trời đất chắt đọng phát sinh ra.
Gặp trời Xuân chiếm được ngôi cao khác đời,
Sẽ đem phong vị đưa vào việc điều canh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ngoài khóm tre cong, lả một cành,
Tinh hoa trời đất đã khai sinh.
Trời Xuân chiếm được ngôi đầu bảng,
Phong vị đưa vào việc nấu canh.

tửu tận tình do tại
22.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tre cong trong khóm ngả ngang cành,
Trời đất tinh hoa đã phóng sanh.
Chiếm được ngày xuân ngôi nhất bảng,
Đưa vào phong vị việc điều canh.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài khóm một cành tre vắt ngang
Đất trời hội tụ khí tinh anh
Ngày xuân chiếm được ngôi cao ấy
Đóng góp cho đời rạng rỡ danh

34.33
Trả lời