01/04/2023 09:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đình tiền mai
庭前梅

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 20:57

 

Nguyên tác

斜斜竹外一枝橫,
太極精花驗發生。
占得高標春【】日,
便將風味入調羹。

Phiên âm

Tà tà trúc ngoại nhất chi hoành,
Thái cực tinh hoa nghiệm phát sinh.
Chiếm đắc cao tiêu xuân [...] nhật,
Tiện tương phong vị nhập điều canh.

Dịch nghĩa

Ngoài khóm tre cong cong, có một cành nằm ngang,
Tinh hoa trời đất chắt đọng phát sinh ra.
Gặp trời Xuân chiếm được ngôi cao khác đời,
Sẽ đem phong vị đưa vào việc điều canh.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ngoài khóm tre cong, lả một cành,
Tinh hoa trời đất đã khai sinh.
Trời Xuân chiếm được ngôi đầu bảng,
Phong vị đưa vào việc nấu canh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Đình tiền mai