Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 10:30

留題石郡公二首其一

宇宙重開慶一新,
五窮冬後有陽春。
他時若展調元手,
記守林前托病身。

 

Lưu đề Thạch quận công nhị thủ kỳ 1

Vũ trụ trùng khai khánh nhất tân,
Ngũ cùng đông hậu hữu dương xuân.
Tha thời nhược triển điều nguyên thủ,
Ký thủ lâm tiền thác bệnh thân.

 

Dịch nghĩa

Vũ trụ lại mở ra mừng một hội mới,
Sau mùa đông năm cùng là đến dương xuân.
Mai này nếu trở thành thầy thuốc,
Xin nhớ giúp đỡ cho thân bệnh ở bên rừng này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Vũ trụ lại tươi mừng hội mới,
Năm cùng đông hết có dương xuân.
Nay mai nếu trở thành thầy thuốc,
Nhớ giúp rừng sâu một bệnh nhân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vũ trụ mở ra hội mới nầy,
Sau đông tàn lụi đến xuân đầy.
Mai này nếu trở thành thầy thuốc,
Nhớ giúp bệnh nhân ở rừng cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời