31/03/2023 06:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu đề Thạch quận công nhị thủ kỳ 1
留題石郡公二首其一

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 10:30

 

Nguyên tác

宇宙重開慶一新,
五窮冬後有陽春。
他時若展調元手,
記守林前托病身。

Phiên âm

Vũ trụ trùng khai khánh nhất tân,
Ngũ cùng đông hậu hữu dương xuân.
Tha thời nhược triển điều nguyên thủ,
Ký thủ lâm tiền thác bệnh thân.

Dịch nghĩa

Vũ trụ lại mở ra mừng một hội mới,
Sau mùa đông năm cùng là đến dương xuân.
Mai này nếu trở thành thầy thuốc,
Xin nhớ giúp đỡ cho thân bệnh ở bên rừng này.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Vũ trụ lại tươi mừng hội mới,
Năm cùng đông hết có dương xuân.
Nay mai nếu trở thành thầy thuốc,
Nhớ giúp rừng sâu một bệnh nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Lưu đề Thạch quận công nhị thủ kỳ 1