14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 20:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/05/2014 16:07

春寒

十二韶光春一團,
一天料峭送餘寒。
輕陰借雨侵花易,
殘雪因風墜柳難。
繡闥佳人低玉帳,
香街醉客促金鞍。
還乾自有神功在,
已播陽和滿祭繁。

 

Xuân hàn

Thập nhị thiều quang xuân nhất đoàn,
Nhất thiên liệu tiễu tống dư hàn.
Khinh âm tá vũ xâm hoa dị,
Tàn tuyết nhân phong truỵ liễu nan.
Tú thát giai nhân đê ngọc trướng,
Hương nhai tuý khách xúc kim an.
Toàn kiền tự hữu thần công tại,
Dĩ bá dương hoà mãn tế bàn.

 

Dịch nghĩa

Mười hai thiều quang, một vừng xuân sắc,
Một ngày lành lạnh tiễn đưa cái rét còn lại.
Trời râm mát nhờ mưa dễ thấm vào bông hoa,
Tuyết tàn bị gió rơi xuống cành liễu.
Giai nhân trong phòng gấm rủ thấp màn ngọc,
Ngoài đường sực nức hoa thơm, khách say giục giã yên vàng.
Xoay chuyển càn khôn, tự có công phu thần diệu,
Đã gieo rắc khí dương hoà khắp cả trời đất.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lô Công

Xuân quang chín chục trải mười hai,
Đưa tiễn hơi dư lạnh một trời.
Ngày rợp mưa phùn hoa dễ thấm,
Tuyết tan gió phất liễu khôn rơi.
Nhà vàng người đẹp thầm buông trướng.
Phố vắng làng say vội giục roi,
Mầu nhiệm cơ thần xoay chuyển lại,
Dương hoà chan chứa khắp nơi nơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Mười hai ngày tết, một ngày đang
Một chút se se, giá đã tàn
Nắng nhạt mưa bay hoa hớn hở
Tuyết tàn liễu rũ gió lang thang
Giai nhân cửa gấm buông rèm ngọc
Tuý khách đường thơm thúc ngựa vàng
Mùa tiết xoay vần con tạo chuyển
Đem vầng dương trải khắp trần gian

Đất Văn Lang
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mười hai ngày tết rực xuân sang
Đuổi lạnh một ngày tiễn nốt hàn
Dễ thấm cánh hoa mưa rất nhẹ
Khó rơi nhành liễu tuyết đang tan
Giai nhân cửa đẹp buông rèm ngọc
Khách rượu phố hương thúc ngựa vàng
Thần diệu hoá công là tự có
Đã gieo hoà khí khắp dương gian.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười hai ngày tết sắc xuân sang,
Lành lạnh một ngày tiễn rét tàn.
Nhờ mát trời râm mưa dễ thấm,
Gió rơi cành liễu tuyết đang tan.
Giai nhân phòng gấm buông màn ngọc,
Lữ khách say hoa giục ấn vàng.
Xoay chuyển càn khôn công tuyệt diệu,
Đã gieo cát khí khắp dương gian.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một vừng xuân sắc trải mười hai,
Hơi lạnh se se toả môt trời.
Mưa nhẹ ngày râm hoa dễ thấm,
Gió to cành liễu tuyết khôn rơi.
Khách say phố ngọc cương dong vội,
Phòng gấm giai nhân trướng thả lơi.
Xoay chuyển càn khôn thần diệu lắm,
Khí dương đã toả khắp nơi nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời