Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 10:22

自述二首其一

年方七十已休官,
重憶幽居覓故山。
津館日高眠未起,
青雲爭似白雲閑。

 

Tự thuật nhị thủ kỳ 1

Niên phương thất thập dĩ hưu quan,
Trùng ức u cư mịch cố san.
Tân Quán nhật cao miên vị khởi,
Thanh vân tranh tự Bạch Vân nhàn.

 

Dịch nghĩa

Tuổi vừa bảy chục, đã nghỉ việc quan,
Nhớ lại nơi ở vắng, tìm đến dãy núi xưa.
Mặt trời lên cao, ở Tân Quán ngủ chưa dậy,
Mây xanh ganh với Bạch Vân được nhàn hạ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Bảy chục tuổi đời nghỉ việc quan,
Về nơi ở cũ chốn thâm san.
Trời cao, Tân Quán nằm chưa dậy,
Mây biếc còn thua Mây Trắng nhàn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuổi vừa bảy chục nghỉ làm quan,
Chốn cũ non sâu trở gót tìm.
Tân Quán nắng lên còn chửa dậy,
Mây xanh đâu sánh Bạch Vân nhàn.

15.00
Trả lời