31/03/2023 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật nhị thủ kỳ 1
自述二首其一

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 10:22

 

Nguyên tác

年方七十已休官,
重憶幽居覓故山。
津館日高眠未起,
青雲爭似白雲閑。

Phiên âm

Niên phương thập thất dĩ hưu quan,
Trùng ức u cư mịch cố san.
Tân Quán nhật cao miên vị khởi,
Thanh vân tranh tự Bạch Vân nhàn.

Dịch nghĩa

Tuổi vừa bảy chục, đã nghỉ việc quan,
Nhớ lại nơi ở vắng, tìm đến dãy núi xưa.
Mặt trời lên cao, ở Tân Quán ngủ chưa dậy,
Mây xanh ganh với Bạch Vân được nhàn hạ.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Bảy chục tuổi đời nghỉ việc quan,
Về nơi ở cũ chốn thâm san.
Trời cao, Tân Quán nằm chưa dậy,
Mây biếc còn thua Mây Trắng nhàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Tự thuật nhị thủ kỳ 1