觀棋寓興

古今勝負幾英雄,
劉項相爭百戰中。
一自固陵騅失路,
鴻門豈待割西東。

 

Quan kỳ ngụ hứng

Cổ kim thắng phụ kỷ anh hùng,
Lưu, Hạng tương tranh bách chiến trung.
Nhất tự Cố Lăng, Truy thất lộ,
Hồng Môn khởi đãi cát tây đông.

 

Dịch nghĩa

Xưa nay được thua biết bao anh hùng,
Lưu Bang, Hạng Vũ tranh đấu với nhau trải trăm trận đánh.
Từ ngày ngựa Truy mất ở đường ở Cố Lăng,
Há phải đợi đến hội nghị Hồng Môn mới chia cắt tây với đông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Xưa nay thua được lắm anh hùng,
Trăm trận tranh dành Hán, Sở vương.
Từ ngựa Cố Lăng sai nước bước,
Hồng Môn há đợi cắt tây, đông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Được thua kim cổ mấy anh hùng
Lưu, Hạng trăm phen trải chiến tranh
Từ lúc ngựa Truy đi lạc bước
Hồng Môn nào đợi cắt tây, đông

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời