29/03/2023 20:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan kỳ ngụ hứng
觀棋寓興

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 10:41

 

Nguyên tác

古今勝負幾英雄,
劉項相爭百戰中。
一自固陵騅失路,
鴻門豈待割西東。

Phiên âm

Cổ kim thắng phụ kỷ anh hùng,
Lưu, Hạng tương tranh bách chiến trung.
Nhất tự Cố Lăng, Truy thất lộ,
Hồng Môn khởi đãi cát tây đông.

Dịch nghĩa

Xưa nay được thua biết bao anh hùng,
Lưu Bang, Hạng Vũ tranh đấu với nhau trải trăm trận đánh.
Từ ngày ngựa Truy mất ở đường ở Cố Lăng,
Há phải đợi đến hội nghị Hồng Môn mới chia cắt tây với đông.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Xưa nay thua được lắm anh hùng,
Trăm trận tranh dành Hán, Sở vương.
Từ ngựa Cố Lăng sai nước bước,
Hồng Môn há đợi cắt tây, đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Quan kỳ ngụ hứng