桃花凡二首其二

白雲庵外碧池東,
種得桃花樹樹紅。
宴罷醉留金尚在,
依然萬古笑春風。

 

Đào hoa phàm nhị thủ kỳ 2

Bạch Vân am ngoại bích trì đông,
Chủng đắc đào hoa thụ thụ hồng.
Yến bãi tuý lưu kim thượng tại,
Y nhiên vạn cổ tiếu xuân phong.

 

Dịch nghĩa

Phía đông ao biếc ngoài am Bạch Vân,
Trồng được nhiều cây hoa đào đỏ.
Sau buổi tiệc say, cây quý vẫn ở đó,
Y vậy muôn đời cười với gió xuân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ao biếc đằng đông, phía trước am,
Đào hoa thắm đỏ mọc ken chân.
Tiệc tàn, cây vẫn nguyên nơi ấy,
Muôn thuở say cười đón gió xuân.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phía đông ao biếc Bạch Vân am,
Trồng được nhiều đào đỏ khắp sân.
Sau buổi tiệc say cây vẫn đó,
Muôn đời với gió say cười xuân.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phía đông ao biếc cách am mây,
Đỏ thắm đào bông lớp lớp dày.
Yến tiệc dầu tan cây vẫn đó,
Muôn đời cười đón gió xuân say.

15.00
Trả lời