55.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
10 bài trả lời: 4 bản dịch, 6 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/02/2014 07:45

巨鰲戴山

碧浸仙山徹底清,
巨鰲戴得玉壺生。
到頭石有補天力,
著腳潮無卷地聲。
萬里東溟歸把握,
億年南極奠隆平。
我今欲展扶危力,
挽卻關河舊帝城。

 

Cự ngao đới sơn

Bích tẩm tiên sơn triệt để thanh,
Cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh.
Đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực,
Trước cước trào vô quyển địa thanh.
Vạn lý Đông minh quy bả ác,
Ức niên Nam cực điện long bình.
Ngã kim dục triển phù nguy lực,
Vãn khước quan hà cựu đế thành.

 

Dịch nghĩa

Nước biếc ngấm núi tiên trong đến đáy,
Như con ngao lớn đội được bầu ngọc mà sinh ra.
Ngoi đầu lên, đá có sức vá trời,
Đặt chân xuống, sóng không có tiếng cuốn đất.
Vạn dặm biển Đông quơ vào tay nắm,
Ức năm cõi Nam đặt vững cảnh trị bình.
Ta nay muốn thi thố sức phò nguy,
Cứu vãn lại quan hà, thành cũ của nhà vua.


Sách Liệt tử, trong thiên Thang vấn có chép rằng ở biển Bột Hải có năm ngọn núi, chân núi không dính vào đâu cả, núi cứ theo nước thuỷ triều mà lên và xuống lênh đênh trên mặt biển. Thượng đế sợ các ngọn núi ấy trôi về Tây cực bèn sai con ngao thần rất lớn lấy đầu đội và từ đó năm ngọn núi ấy mới đứng vững ở một chỗ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Gia Khánh

Non tiên ngâm tẩm nước trong xanh,
Bầu ngọc đội nên, ngao lớn sinh.
Đầu ngóc, vá trời còn sức đá,
Chân đưa, lặng sóng chẳng âm thanh.
Biển Đông, vạn dặm quơ tay nắm,
Nam cực, muôn năm vững trị bình.
Ta muốn phù nguy ra sức giúp,
Quan hà thu lại cựu kinh thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Về tên bài

Tên bài thơ viết sai. Phải là "Cự ngao đới sơn" chứ không phải là " ngao đới sơn".

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên văn chữ Hán bài thơ

Tôi vừa được xem nguyên văn chữ Hán bài thơ này, tôi đưa lên mạng để mọi người cùng xem cho dễ hiểu.
巨鰲戴山
碧浸仙山徹底清,
巨鰲戴得玉壺生.
到頭石有補天力,
著腳潮無卷地聲.
萬里東溟歸把握,
億年南極奠隆平.
我今欲展扶危力,
挽卻關河舊帝城.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Hiếu

Nước ngậm non tiên tận đáy xanh
Đội nghiêng hồ ngọc rùa lớn sinh
Ngoảnh đầu trợ đá trụ thiên lực
Đưa chân sóng chẳng dội đất xanh
Phía Đông vạn dặm đưa tay nắm
Trời Nam muôn thủa vững thái bình
Nay muốn trổ tài phù nguy lực
Đòi lại biên cương những luỹ thành

Bản thân cuộc sống đã là sự điên rồ!
44.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đá ngập nước trong mọc núi tiên
Bầu trời ngao lớn đội mà lên
Đầu nhô đá có thêm thiên lực
Chân khiến triều không cuộn tiếng rền
Vạn dặm biển đông tay đã nắm
Ức năm nam cực đặt bình yên
Nay ta muốn sức phò nguy khốn
Cứu đế thành xưa, non nước bền.

33.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Cự ngao đới sơn

Vâng, xin chào bác Tuấn
  Bác vui lòng cho hỏi ba chữ trong bài thơ trên "QUY BẢ ÁC" sao không dịch là: Dâng cho kẻ ác nắm giữ vậy? vì QUY là trở về, trả về. BẢ là cầm, nắm. ÁC là kẻ ác.
  Nguyên câu: VẠN LÝ ĐÔNG MINH QUY BÁ ÁC sao không dịch là VẠN DẶM BIỂN ĐÔNG TRẢ VỀ CHO KẺ ÁC NẮM GIỮ  vậy ?

42.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước biếc non tiên trong suốt xanh,
Ngao to bầu ngọc đội mà sanh.
Đầu ngoi đá có thêm thiên lực,
Chân bước triều không cuộn tiếng nhanh.
Vạn dặm biển Đông tay nắm chắc,
Muôn năm Nam cõi vững an bình.
Nay ta ra sức phò nguy khốn,
Cứu vãn quan hà cựu đế kinh.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Vài dòng suy nghĩ

Cự ngao đới sơn ...
Nếu dịch là ngao lớn đội núi thì sao hết nghĩa.
Ngao là họ của rồng, cự là vùng nên chống lại, đới sơn là thời vận thịnh trị của nước ta.
Chúng ta là con rồng cháu tiên, bị đè nén áp bức nhiều đời nhiều kiếp, cuối cùng phải có lúc ngẩng mặt với đời. Bài này nói tới cái giai đoạn huy hoàng đó, đó là kết quả của bao đời gây dựng, mà Cụ trạng là một trong số đó.
Còn câu vạn lý đông minh quy bả ác... Có nghĩa: giành lấy biển đông bằng con đường bạo lực, phải ác một lần cho thiên hạ sợ, phải tắm máu quân thù.

52.40
Trả lời
Ảnh đại diện

Biển Đông

Bạn đăng kí đi hải quân đi rồi chém gió tiếp nhé :))

32.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Mù chữ!

Gửi Nguyễn Dũng: Bạn nên đi học lấy 1000 chữ Hán rồi hãy đọc thơ cụ Trạng nhé. Như bạn bây giờ một chữ bẻ đôi không biết còn đòi hạch sách dịch thế nọ, thế kia?

15.00
Trả lời