冬菊

一種延年館裡栽,
晚香獨向雪中開。
莫笑爭芳時太晚,
先春肯讓一枝梅。

 

Đông cúc

Nhất chủng diên niên quán lý tài,
Vãn hương độc hướng tuyết trung khai.
Mạc tiếu tranh phương thời thái vãn,
Tiên xuân khẳng nhượng nhất chi mai.

 

Dịch nghĩa

Một giống lâu năm giồng ở trong quán,
Hương muộn chỉ hướng vào tuyết mới nở.
Chớ cười lúc giành tiếng thơm quá muộn,
Trước mùa xuân bằng lòng nhường một cành mai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Giồng lâu trong quán loại hoa này,
Hương muộn bung ra giữa tuyết dày.
Chớ nhạo ganh thơm sao quá trễ,
Trước xuân chỉ nhượng một nhành mai.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lâu năm trồng ở quán hoa này,
Mới nở muộn hương hướng tuyết dày.
Chớ nhạo báng thơm giành quá muộn,
Thuận lòng xuân nhượng một cành mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ lâu trong quán giống hoa trồng,
Nở muộn tuyết về hương mới xông.
Giành lấy tiếng thơm, đừng nhạo trễ,
Trước sau chỉ nhượng mỗi mai xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời