Hữu cảm kỳ 2

Lạc lạc can qua hận mãn tiền,
Nhân dân bồn thoáng dục cầu tiền.
Điên liên huề bạo ta vô địa,
Ái hộ căn liên hạnh hữu thiên.
Chỉ định vị văn quy mã nhật,
Khai minh cấp tưởng thuộc trư niên.
Nhất chu khí vận chung nhi thuỷ,
Bác, phục đô tòng thái cực tiên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Lập Chi

Ngán nỗi can qua mãi thế ư
Nhân dân mong được chốn an cư
Kéo nhau lũ lượt tìm nơi ẩn
Cứu kẻ phiêu lưu có chỗ nhờ
Bình định còn chờ ngày nghỉ ngựa
Thái bình những đợi buổi năm trư
Tuần hoàn một lẽ cùng chung thuỷ
Bác phục nguyên từ thái cực xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngán nỗi can qua mãi thế này,
Nhân dân mong được chốn an bài.
Kéo nhau lũ lượt tìm nơi ẩn,
Cứu kẻ bạo điên có chỗ nhờ.
Bình định còn chờ ngày năm ngọ,
Thái bình những đợi hợi năm qua.
Tuần hoàn khí vận cùng chung thuỷ
Bác phục theo từ thái cực xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời