感興

泰和宇宙不虞周,
互戰教爭笑兩讎。
川血山骸隨處有,
淵魚叢雀為誰驅。
重興已卜渡江馬,
後患應防入室貙,
世事到頭休說著,
醉吟澤畔任閒遊。

 

Cảm hứng

Thái hoà vũ trụ bất Ngu Chu,
Hỗ chiến giao tranh tiếu lưỡng thù.
Xuyên huyết sơn hài tuỳ xứ hữu,
Uyên ngư tùng tước vị thuỳ khu.
Trùng hưng dĩ bốc độ giang mã,
Hậu hoạn ưng phòng nhập thất khu,
Thế sự đáo đầu hưu thuyết trước,
Tuý ngâm trạch bạn nhậm nhàn du.


Trương truyền bài thơ này làm ra để tiên đoán việc nhà Lê sẽ trung hưng và nói đến việc họ Trịnh chuyên quyền lấn áp vua Lê. Và những việc của ông tiên đoán điều không sai một mảy.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Kế Bính

Non sông nào phải buổi bình thời,
Thù đánh nhau chi khéo nực cười.
Cá vực, chim rừng, ai khiến đuổi?
Núi xương, sông huyết, thảm đầy vơi.
Ngựa phi chắc có hồi quay cổ,
Thú dữ nên phòng lúc cắn người.
Ngán ngẩm việc đời chi nói nữa,
Bên đầm say hát nhởn nhơ chơi.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Thái hoà chẳng thấy cảnh Ngu Chu,
Hai phái thù hằn chém giết nhau.
Nhuộm máu phơi xương đà khắp chốn,
Xua chà đuổi sẻ vị ai đâu?
Trùng hưng duỗi ngựa qua sông trước,
Hậu hoạn phòng beo tiến cửa sau.
Ngán nỗi việc đời thôi phó mặc,
Say rồi dạo suối hát vài câu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái bình chẳng được thế Ngu Chu,
Chém giết nực cười với kẻ thù.
Nhuộm máu non sông đà khắp chốn,
Săn chim đuổi cá ai xua đâu?
Trung hưng đoán ngựa qua sông trước,
Hậu hoạ phòng ưng nhập cửa sau.
Ngán nỗi việc đời thôi phó mặc,
Bên đầm say hát với nhàn du.

43.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đâu cảnh Ngu Chu hưởng thái bình?
Tranh giành hai phái khổ sinh linh.
Chim rừng, cá vực nơi nơi hãi,
Máu nhuộm, xương phơi chốn chốn kinh.
Thú dữ cắn người ngày hậu hoạn,
Ngựa phi qua bến buổi trùng hưng.
Việc đời bao nỗi, thôi không nhắc,
Say hát bên đầm bụng thoả ưng.

33.33
Trả lời