優曇花

碧水池邊長綠陰,
幽林花好趁禪林。
開時不要爭春色,
只要如如見佛心。

 

Ưu đàm hoa

Bích thuỷ trì biên trưởng lục âm,
U lâm hoa hảo sấn thiền lâm.
Khai thì bất yếu tranh xuân sắc,
Chỉ yếu như như hiện Phật tâm.

 

Dịch nghĩa

Bên ao nước biếc, bóng xanh tốt rậm rạp,
Loại hoa rừng tối khéo đến nơi rừng thiền.
Khi nở hoa không cốt để thả xuân sắc,
Chỉ mong thấy được rõ ràng tâm Phật.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Bóng xanh rậm rạp bên ao biếc,
Hoa tự rừng sâu nhập cõi thiền.
Lúc nở chẳng mong hương sắc tuyệt,
Chỉ mong tâm Phật thấy y nguyên.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước biếc bên ao râm bóng mát,
Rừng sâu hoa nhập chốn thiền môn.
Phải đâu hoa nở khoe xuân sắc,
Chỉ muốn nhìn cho rõ Phật tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Bên ao nước biếc, bóng xanh hiền,
Loài hoa tuyệt diệu đến rừng thiền.
Mãn khai chẳng phải khoe hương sắc,
Chỉ mong Tâm Phật hiện: thiện duyên.

15.00
Trả lời