Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 20:50

優曇花

碧水池邊長綠陰,
幽林花好趁禪林。
開時不要爭春色,
只要如如見佛心。

 

Ưu đàm hoa

Bích thuỷ trì biên trưởng lục âm,
U lâm hoa hảo sấn thiền lâm.
Khai thì bất yếu tranh xuân sắc,
Chỉ yếu như như hiện Phật tâm.

 

Dịch nghĩa

Bên ao nước biếc, bóng xanh tốt rậm rạp,
Loại hoa rừng tối khéo đến nơi rừng thiền.
Khi nở hoa không cốt để thả xuân sắc,
Chỉ mong thấy được rõ ràng tâm Phật.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Bóng xanh rậm rạp bên ao biếc,
Hoa tự rừng sâu nhập cõi thiền.
Lúc nở chẳng mong hương sắc tuyệt,
Chỉ mong tâm Phật thấy y nguyên.

tửu tận tình do tại
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên hoa nước biếc bóng xanh rờn
Hoa đẹp rừng sâu rợp cảnh thiền
Hoa nở phải đâu khoe sắc thắm
Cốt bày tâm Phật tỏ y nhiên

25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời