27/09/2022 09:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ưu đàm hoa
優曇花

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 20:50

 

Nguyên tác

碧水池邊長綠陰,
幽林花好趁禪林。
開時不要爭春色,
只要如如見佛心。

Phiên âm

Bích thuỷ trì biên trưởng lục âm,
U lâm hoa hảo sấn thiền lâm.
Khai thì bất yếu tranh xuân sắc,
Chỉ yếu như như hiện Phật tâm.

Dịch nghĩa

Bên ao nước biếc, bóng xanh tốt rậm rạp,
Loại hoa rừng tối khéo đến nơi rừng thiền.
Khi nở hoa không cốt để thả xuân sắc,
Chỉ mong thấy được rõ ràng tâm Phật.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Bóng xanh rậm rạp bên ao biếc,
Hoa tự rừng sâu nhập cõi thiền.
Lúc nở chẳng mong hương sắc tuyệt,
Chỉ mong tâm Phật thấy y nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Ưu đàm hoa