Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 10:37

無題(縹若蛛絲碧漢侵)

縹若蛛絲碧漢侵,
輕於蟬蛻掛幽林。
一從天外涼風起,
誰識無心更有心。

 

Vô đề (Phiêu nhược thù ti Bích Hán xâm)

Phiêu nhược thù ti Bích Hán xâm,
Khinh ư thuyền thuế quải u lâm.
Nhất tòng thiên ngoại lương phong khởi,
Thuỳ thức vô tâm cánh hữu tâm.

 

Dịch nghĩa

Thăm thẳm xa vời như tơ nhện trên sông Thiên Hà,
Nhẹ bồng như xác con ve treo ở rừng tối.
Khi ngoài trời nổi lên cơn gió mát,
Ai biết rằng vô tâm nhưng lại có ý.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Mảnh tựa nhện tơ giăng Bích Hán,
Nhẹ hơn ve xác trút sơn lâm.
Một cơn gió mát bên trời nổi,
Ai biết vô tâm lại có tâm.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Hán xa vời tơ nhện phủ
Rừng sâu rải rác xác ve treo
Ngoài trời cơn gió đưa hơi mát
Ai biết cho lòng được bấy nhiêu!

15.00
Trả lời