Một vùng thu nhỏ đất trời riêng,
Nửa mẫu ao vuông, năm mẫu vườn.
Quán nguyệt ngắm mây lơ lửng đẹp,
Trong này ai biết chính Đào Nguyên.

tửu tận tình do tại