Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 22:05

寓意凡四首警世三首其二

風輕雲淡浴沂天,
景與心融契自然。
淺綠深紅春正晚,
老鶯聲外有新蟬。

 

Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 2

Phong khinh vân đạm dục Nghi thiên,
Cảnh dữ tâm dung khế tự nhiên.
Thiển lục thâm hồng xuân chính vãn,
Lão oanh thanh ngoại hữu tân thiền.

 

Dịch nghĩa

Gió nhẹ mây thưa, tắm ở vùng sông Nghi,
Cảnh vật cũng tâm tình hoà hợp tự nhiên.
Màu xanh đã nhạt, đỏ đã thẫm, xuân đã cuối mùa,
Ngoài tiếng oanh già có tiếng ve non.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Tắm sông Nghi gió nhẹ mây nhàn,
Cảnh vật, tâm tình hợp tự nhiên.
Xanh nhạt, đỏ tàn, xuân đã muộn,
Tiếng oanh già lẫn tiếng ve non.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây thưa gió nhẹ tắm sông Nghi,
Cảnh vật tâm tình thích hợp thay.
Lục nhạt, hồng thâm xuân đã vãn,
Tiếng oanh hoà với tiếng ve say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời