Như tiên phong thái đượm hơi xuân,
Hướng nức sân hoa quyện áo quần.
Nhắc nhở chủ nhân nên nhớ kỹ,
Gió xuân mùa hết, đến sương đông.

tửu tận tình do tại