Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 22:06

寓意凡四首警世三首其三

舊筍成林新筍生,
翠芭醉後一般青。
年年春色催人老,
誰謂東風不世情。

 

Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 3

Cựu duẩn thành lâm tân duẩn sinh,
Thuý ba tuý hậu nhất ban thanh.
Niên niên xuân sắc thôi nhân lão,
Thuỳ vị đông phong bất thế tình.

 

Dịch nghĩa

Măng cũ thành rừng, măng mới mọc ra,
Sau cơn say, các loại hoa cỏ xanh thơm đều mượt mà.
Mỗi năm sắc xuân thúc giục con người già đi,
Ai bảo gió đông không mang tính đời.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Măng cũ thành rừng, măng mới mọc,
Sau say hoa cỏ mướt màu xanh.
Thêm già, năm nhạt mùa xuân sắc,
Ai bảo đông phong chẳng đượm tình.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Măng cũ thành rừng măng mới sinh
Sau say hoa cỏ một màu xanh
Sắc xuân giục giã già mau đến
Ai nói đông phong chẳng hữu tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời