Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 10:33

留題端國公

曾記興朝是第兄,
偶來相訪敘交情。
慇懃報道無他語,
自古成公戒滿盈。

 

Lưu đề Đoan quốc công

Tằng kí hưng triều thị đệ huynh,
Ngẫu lai tương phỏng tự giao tình.
Ân cần báo đạo vô tha ngữ,
Tự cổ thành công giới mãn doanh.

 

Dịch nghĩa

Từng ghi nhớ là anh em cùng khuông phù triều đại,
Chợt đến thăm nhau bày tỏ tình thâm giao.
Ân cần nhắc nhở nhau không có câu nào khác,
Là xưa nay khi thành công cần ngăn ngừa sự tự mãn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Anh em từng nhớ giúp tân triều,
Chợt đến thăm nhau giãi mọi điều.
Nhắc nhở trước sau cùng một ý,
Xưa nay thành đạt chớ nên kiêu.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh em ghi nhớ giúp tân trào,
Chợt đến thăm nhau tỏ kết giao.
Nhắc nhở ân cần không ý khác,
Xưa nay thành đạt chớ làm cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từng giúp tân triều vốn đệ huynh
Thăm nhau cốt tỏ tấm giao tình
Ân cần nhắc nhở câu sau trước
Thành đạt không nên quá hợm mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời