01/04/2023 08:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu đề Đoan quốc công
留題端國公

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 10:33

 

Nguyên tác

曾記興朝是第兄,
偶來相訪敘交情。
慇懃報道無他語,
自古成公戒滿盈。

Phiên âm

Tằng kí hưng triều thị đệ huynh,
Ngẫu lai tương phỏng tự giao tình.
Ân cần báo đạo vô tha ngữ,
Tự cổ thành công giới mãn doanh.

Dịch nghĩa

Từng ghi nhớ là anh em cùng khuông phù triều đại,
Chợt đến thăm nhau bày tỏ tình thâm giao.
Ân cần nhắc nhở nhau không có câu nào khác,
Là xưa nay khi thành công cần ngăn ngừa sự tự mãn.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Anh em từng nhớ giúp tân triều,
Chợt đến thăm nhau giãi mọi điều.
Nhắc nhở trước sau cùng một ý,
Xưa nay thành đạt chớ nên kiêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Lưu đề Đoan quốc công