寓興(突兀門前十二峰)

突兀門前十二峰,
煙花斂卻露秋容。
倚樓一望知山意,
時送青來千萬重。

 

Ngụ hứng (Đột ngột môn tiền thập nhị phong)

Đột ngột môn tiền thập nhị phong,
Yên hoa liễm khước lộ thu dung.
Ỷ lâu nhất vọng tri sơn ý,
Thời tống thanh lai thiên vạn trùng.

 

Dịch nghĩa

Cao cao trước cửa mười hai ngọn núi
Khói tan hoa rụng rõ vẻ mùa thu
Đứng tựa bên lầu xa trông biết được ý núi
Thường đưa màu xanh từ ngoài muôn nghìn dặm đến trước mắt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Mười hai ngọn núi ngất bên lầu
Khói tạnh hoa tàn rõ vẻ thu
Tựa gác trông ra hay ý núi
Xanh xanh muôn dặm khéo đưa màu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Mười hai ngọn núi trước lầu
Hoa tàn khói tạnh nét thâu đậm đà
Tựa lầu ý núi nhận ra
Một màu xanh thẳm đưa xa nghìn trùng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mười hai đỉnh núi trước sân nhà
Sương khói vẻ thu buồn rụng hoa
Lầu tựa trông vời hay ý núi
Thường đưa xanh đến vạn ngàn xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười hai ngọn núi cao bên nhà,
Hoa rụng thu về tan khói nhoà.
Ý núi lầu xa trông biết được,
Thường đưa xanh đến dặm ngàn xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mười hai ngọn núi ngất bên nhà,
Lồ lộ màu thu, tản khói hoa.
Tựa cửa nhìn ra hay ý núi,
Vẻ xanh muôn dặm đến từ xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời