24/07/2024 05:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ hứng (Đột ngột môn tiền thập nhị phong)
寓興(突兀門前十二峰)

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/07/2015 14:52

 

Nguyên tác

突兀門前十二峰,
煙花斂卻露秋容。
倚樓一望知山意,
時送青來千萬重。

Phiên âm

Đột ngột môn tiền thập nhị phong,
Yên hoa liễm khước lộ thu dung.
Ỷ lâu nhất vọng tri sơn ý,
Thời tống thanh lai thiên vạn trùng.

Dịch nghĩa

Cao cao trước cửa mười hai ngọn núi
Khói tan hoa rụng rõ vẻ mùa thu
Đứng tựa bên lầu xa trông biết được ý núi
Thường đưa màu xanh từ ngoài muôn nghìn dặm đến trước mắt

Bản dịch của Lê Thước

Mười hai ngọn núi ngất bên lầu
Khói tạnh hoa tàn rõ vẻ thu
Tựa gác trông ra hay ý núi
Xanh xanh muôn dặm khéo đưa màu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Ngụ hứng (Đột ngột môn tiền thập nhị phong)