Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Ngôn Sử (2 bài)
- Trương Tiến (2 bài)
- Vi Ứng Vật (41 bài)
- Lý Ích (36 bài)
- Lư Luân (16 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 12/03/2009 20:40 bởi Vanachi
Ngô Quân 吳筠 (742-778) tự Trinh Tiết 貞節, quê Hoa Châu, Hoa Âm (nay thuộc Thiểm Tây), là đạo sĩ nổi tiếng đời Thịnh Đường. Từ nhỏ, học rộng thi thư, nhưng thi Tiến sĩ không đỗ bèn vào núi Tung Sơn học đạo, theo sư phụ là danh đạo Phan Sư Chính học tập kinh pháp Thượng Thanh. Về sau vân du thiên hạ, phỏng đạo ở các nơi Mao Sơn, Thiên Thai, đi lại với nhiều danh sĩ trong thiên hạ, tài nghệ văn chương đồn tới kinh sư. Đường Huyền Tông nghe tiếng bèn triệu ông đến Trường An, còn trao cho chức Hàn lâm Đãi chiếu, nhưng vì không chịu nổi hệ luỵ thế tục, không bao lâu lại xin về núi. Ngô Quân rất thân thiết với Lý Bạch nên thường xướng hoạ với nhau không ngớt. Thơ Ngô Quân được thu lục vào quyển Tông Huyền tiên sinh văn tập với số lượng không ít, Toàn Đường thi cũng có thu lục.