Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngô Quân (1 bài)
- Trương Tiến (2 bài)
- Vi Ứng Vật (41 bài)
- Lý Ích (36 bài)
- Lư Luân (16 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/03/2014 16:16 bởi tôn tiền tử
Lưu Ngôn Sử 劉言史 (742-813) tự không rõ, sống cùng thời Lý Hạ. Trong cả hai bộ "Đường thư" đều không chép về ông, "Đường tài tử truyện" chép ông người Ngạc Đan, Triệu Châu, từng ngao du Kim Lăng, Tiêu Tương, Quảng Châu.