Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2014 16:24

賦蕃子牧馬

磧淨山高見極邊,
孤烽引上一條煙。
蕃落多晴塵擾擾,
天軍獵到鷿鷈泉。

 

Phú phiên tử mục mã

Thích tịnh sơn cao kiến cực biên,
Cô phong dẫn thướng nhất điều yên.
Phồn lạc đa tình trần nhiễu nhiễu,
Thiên quân liệp đáo Tịch Đề tuyền.

 

Dịch nghĩa

Sa mạc sạch, núi cao, có thể nhìn tới biên cương xa nhất,
Một đài lửa báo nguy đứng chơ vơ với một sợi khói bay lên.
Bộ lạc Phồn tạnh ráo, cát bụi dấy lên,
Binh lính nhà Đường đi săn tới suối Tịch Đề.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sa mạc sạch, núi cao, biên rộng
Đài báo nguy khói trắng bay lên
Người Phồn bộ lạc không yên
Quân Đường săn bắn tới bên suối Đề

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi cao cát sạch, thấy biên cương,
Đài lửa chơ vơ toả khói sương.
Bộ lạc tạnh Phồn nhiều bụi dấy,
Săn nơi Tịch Đề, quân nhà Đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời