Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2014 16:21

樂府雜詞其二

蟬鬢紅冠粉黛輕,
雲和新教羽衣成。
月光如雪金階上,
迸郤頗梨義甲聲。

 

Nhạc phủ tạp từ kỳ 2

Thiền mấn hồng quan phấn đại khinh,
Vân Hoà tân giáo "Vũ y" thành.
Nguyệt quang như tuyết kim giai thượng,
Bính khích pha lê nghĩa giáp thanh.

 

Dịch nghĩa

Tóc mai kiểu cánh ve, đội mũ màu hồng, mi mắt kẻ chì đen,
Đã luyện tập tốt đàn bài mới "Nghê thường vũ y".
Ánh trăng trắng như tuyết dãi trên thềm màu vàng,
Tiếng pha lê chạm nhau trên bộ áo giáp giả.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tóc cánh ve, mũ hồng, đen mắt
Đàn luyện trơn bài mới "Vũ y"
Thềm vàng trăng tựa tuyết in
Pha lê lách cách giáp y trên mình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cánh ve kiểu tóc, mắt đen mi,
Đàn tốt bài “Nghê thường vũ y”.
Tuyết trắng ánh trăng vàng dãi sắc,
Chạm nhau áo giáp tiếng pha lê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời