30/01/2023 18:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạc phủ tạp từ kỳ 2
樂府雜詞其二

Tác giả: Lưu Ngôn Sử - 劉言史

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2014 16:21

 

Nguyên tác

蟬鬢紅冠粉黛輕,
雲和新教羽衣成。
月光如雪金階上,
迸郤頗梨義甲聲。

Phiên âm

Thiền mấn[1] hồng quan phấn đại khinh,
Vân Hoà[2] tân giáo "Vũ y[3]" thành.
Nguyệt quang như tuyết kim giai thượng,
Bính khích pha lê nghĩa giáp thanh.

Dịch nghĩa

Tóc mai kiểu cánh ve, đội mũ màu hồng, mi mắt kẻ chì đen,
Đã luyện tập tốt đàn bài mới "Nghê thường vũ y".
Ánh trăng trắng như tuyết dãi trên thềm màu vàng,
Tiếng pha lê chạm nhau trên bộ áo giáp giả.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tóc cánh ve, mũ hồng, đen mắt
Đàn luyện trơn bài mới "Vũ y"
Thềm vàng trăng tựa tuyết in
Pha lê lách cách giáp y trên mình
[1] Sách "Cổ kim chú" của Thôi Báo, cung nhân Mạc Quỳnh Thụ của Nguỵ Văn Đế sáng chế ra kiểu tóc mai óng ánh như cánh ve sầu, nên người đời gọi "thiền mấn" để chỉ kiểu tóc mai đó.
[2] Tên đất nơi sản xuất đàn cầm và đàn sắt nổi tiếng, sau dùng Vân Hoà để chỉ một trong hai loại đàn đó.
[3] Tức khúc "Nghê thường vũ y" của Đường Minh Hoàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Ngôn Sử » Nhạc phủ tạp từ kỳ 2