登岣嶁山

岣嶁山尖神禹碑,
字青石赤形摹奇。
事麗跡怪鬼莫窺,
道士獨上偶見之。

 

Đăng Cẩu Lũ sơn

Cẩu Lũ sơn tiêm Thần Vũ bi,
Tự thanh thạch xích hình mô kỳ.
Sự lệ tích quái quỷ mạc khuy,
Đạo sĩ độc thướng ngẫu kiến chi.

 

Dịch nghĩa

Bia Thần Vũ ở trên đỉnh nhọn của núi Cẩu Lũ,
Chữ xanh trên đá đỏ, hình thù kỳ lạ.
Sự tích núi đẹp và khác thường, quỷ cũng không dám dòm ngó,
Một đạo sĩ đã tự mình leo lên và do duyên may khám phá ra.


Núi Cẩu Lũ nay thuộc tỉnh Hồ Nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bia Thần Vũ trên non Cẩu Lũ
Chữ xanh trên đá đỏ lạ kỳ
Khác thường sự tích còn ghi
Duyên may đạo sĩ lên thì tìm ra

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bia Thần Vũ đầu non Cẩu Lũ
Hình lạ kỳ đá đỏ chữ xanh
Dị thường thần núi phải kinh
Duyên may đạo sĩ một mình lên đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Non cao Củ Lũ bia Thần Vũ
Đá nhỏ chữ xanh vẻ khác đời
Chuyện lạ cảnh xinh che mắt quý
Đạo nhân chợt thấy lúc lên chơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đỉnh non Cẩu Lũ bia Thần Vũ
Đá đỏ chữ xanh hình lạ ta!
Tích lạ việc hay quỷ chẳng thấu
Mình leo đạo sỹ chợt tìm ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời