25/09/2022 12:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Cẩu Lũ sơn
登岣嶁山

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 15:08

 

Nguyên tác

岣嶁山尖神禹碑,
字青石赤形摹奇。
事麗跡怪鬼莫窺,
道士獨上偶見之。

Phiên âm

Cẩu Lũ sơn tiêm Thần Vũ bi,
Tự thanh thạch xích hình mô kỳ.
Sự lệ tích quái quỷ mạc khuy,
Đạo sĩ độc thướng ngẫu kiến chi.

Dịch nghĩa

Bia Thần Vũ ở trên đỉnh nhọn của núi Cẩu Lũ,
Chữ xanh trên đá đỏ, hình thù kỳ lạ.
Sự tích núi đẹp và khác thường, quỷ cũng không dám dòm ngó,
Một đạo sĩ đã tự mình leo lên và do duyên may khám phá ra.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bia Thần Vũ trên non Cẩu Lũ
Chữ xanh trên đá đỏ lạ kỳ
Khác thường sự tích còn ghi
Duyên may đạo sĩ lên thì tìm ra
Núi Cẩu Lũ nay thuộc tỉnh Hồ Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Đăng Cẩu Lũ sơn