望嶽(岱宗夫如何)

岱宗夫如何?
齊魯青未了。
造化鍾神秀,
陰陽割昏曉。
盪胸生層雲,
決眥入歸鳥。
會當凌絕頂,
一覽眾山小。

 

Vọng nhạc (Đại Tông phù như hà)

Đại Tông phù như hà?
Tề Lỗ thanh vị liễu.
Tạo hoá chung thần tú,
Âm dương cát hôn hiểu.
Đãng hung sinh tằng vân,
Quyết tý nhập quy điểu.
Hội đương lăng tuyệt đính,
Nhất lãm chúng sơn tiểu.

 

Dịch nghĩa

Núi Đại Tông như thế nào?
Đất Tề, đất Lỗ màu xanh không ngớt.
Tạo hoá hun đúc nét đẹp khí thiêng ở đó,
Sườn núi bắc (âm), nam (dương) phân chia chiều sớm.
Lòng (ngực) núi dao động phát sinh lớp lớp khói mây
Giương mắt đắm vào bầy chim về tổ.
Được dịp lên tận đỉnh cao chót vót,
Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé


(Năm 740)

Bài này làm khi Đỗ Phủ đến Lạc Dương, thi hỏng rồi đi chơi Tề, Triệu trong khoảng 736-740. Trung Quốc có năm ngọn núi cao (ngũ nhạc), ở đây là núi Thái Sơn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Thái Sơn biết thế nào
Xanh biếc chia Tề Lỗ
Hùng vĩ thay tạo hoá
Trắng đen vẽ như mơ
Mây trôi bâng khuâng dạ
Chim lạc mắt trừng nhìn
Có khi lên tận đỉnh
Vọng xuống đám núi xanh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Thái Sơn trông thế nào?
Tề, Lỗ xanh liền giải.
Trời đất dồn xinh tươi,
Âm dương chia sớm tối.
Lòng ùn với lớp mây,
Mắt hút theo chim núi.
Lên chóp đỉnh mà trông,
Lè tè muôn núi dưới.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đại Tông núi ấy ra sao ?
Một vùng Tề, Lỗ dạt dào màu xanh.
Đẹp thiêng tạo hoá hun thành,
Âm dương sáng tối, phân ranh đôi bờ.
Ngực tuông lớp lớp mây mờ,
Chim về mắt dõi muốn đờ con ngươi.
Giá gì lên mút đỉnh chơi,
Núi non bốn cõi trông vời bé con.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đại Tông kia, đã biết đâu,
Lỗ, Tề, xanh biếc một mầu cỏ cây.
Trời sinh cảnh đẹp đã bầy,
Bắc: âm, u tối; nam: đầy sáng, dương.
Thả lòng ngắm núi mây vương,
Nhướng mi nhìn đám chim đương bay về.
Gặp thời, lên đỉnh nào chê,
Nhìn quanh, núi nhỏ bốn bề nhấp nhô...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đại Tông dáng ra sao,
Xanh mãi, dọc Tề Lỗ.
Âm dương, sớm chiều chia,
Trời đất, anh linh tụ.
Mây tuôn, ấy bụng xôi,
Chim về, lúc mắt mở.
Nếu lên tới tận chòm,
Núi khác trông thật nhỏ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Thái Tông ấy lớn chừng nào?
Lỗ Tề liền dải một màu xanh xanh
Đất trời hun khí đúc thành
Âm dương sớm tối chia ngăn đôi sườn
Bồng bềnh lưng núi mây tầng
Mắt căng mới thấy khoảng không chim về
Dịp nào lên tận đỉnh kia
Ngó quanh non chúng tiện ti nhỏ hèn.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Đại Tông ra sao xin nói
Màu xanh xanh núi trải Lỗ, Tề
Trời sinh ra vẻ thần kỳ
Bắc nam hai mặt phân chia sáng chiều
Mây lớp lớp làm xiêu lòng mở
Ngắm chim chiều mắt ngó đăm đăm
Rồi đây lên đỉnh ta thăm
Thấy bao núi nhỏ đều nằm xinh xinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đại Tông trông núi thế nào?
Đất Tề, đất Lỗ dồi dào màu xanh.
Khí thiêng tạo hoá đúc thành,
Dương âm nam bắc phân ranh sớm chiều.
Sinh mây lòng núi khói nhiều,
Mắt giương vào đám chim chiều về non.
Dịp này lên đỉnh cao sơn,
Ngắm nhìn thấy núi cao hơn quanh nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đại Tông núi ấy trông sao
Đất Tề đất Lỗ xanh nao không ngừng
Đẹp thay tạo hoá đúc cùng
Chiều hôm sáng sớm âm dương chia thành
Ngực phanh mở lớp mây nhìn
Giương to vành mắt đón chim bay về
Vượt lên trên đỉnh lúc này
Dõi trông các núi nhỏ thay trong tầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời