終南山

太乙近天都,
連山接海隅。
白雲回望合,
青靄入看無。
分野中峰變,
陰晴眾壑殊。
欲投人處宿,
隔水問樵夫。

 

Chung Nam sơn

Thái Ất cận thiên đô,
Liên sơn tiếp hải ngung.
Bạch vân hồi vọng hợp,
Thanh ái nhập khan vô.
Phân dã trung phong biến,
Âm tình chúng hác thù.
Dục đầu nhân xứ túc,
Cách thuỷ vấn tiều phu.

 

Dịch nghĩa

Toà núi Thái Ất này gần kinh đô
Nguyên dãy núi chạy dài cho đến tận mé biển
Mây trắng bao phủ kín mít chung quanh
Núi non mù mịt chìm vào chỗ không còn thấy được
Lấy những tinh tú làm khu vực thì từ chính giữa núi ra có nhiều khu vực
Phong cảnh nơi này nơi kia khác nhau
Muốn tìm nơi có người ở để trú túc
Cách con nước hỏi người tiều phu đường lối


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thái Ất gần kinh đô
Núi núi biển liền bờ
Mây trắng quay đầu gặp
Xanh thẳm mắt hư vô
Chia khu ngọn giữa biến
Râm tạnh khác khe xưa
Muốn tìm nơi nghỉ trọ
Cách bến hỏi tiều phu.


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Núi Thái Ất cận kinh đô
Núi tiếp dài hồ lớn chắn.
Xa ngóng nhìn đùn mây trắng
Khí núi xanh đến mơ hồ.
Trên non thay đổi địa khu
Trời trong hang khác hình thù.
Chiều xuống muốn tìm nhà ngủ
bên này suối hỏi tiều phu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chung Nam gần cửa khuyết,
Núi tiếp biển gần bờ.
Mây trắng trông mù mịt,
Hơi xanh thấy mập mờ.
Đất chia sườn núi đổi,
Trời tạnh hốc hang trơ.
Gặp chú tiều bên suối,
Hỏi nhà ai nghỉ nhờ.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Kinh đô, Thái Ất ở gần,
Núi non tiếp nối chạy dần ra khơi.
Ngó lui, mây trắng phủ rồi,
Mây xanh, đi tới trông thời lại không.
Núi non ở giữa chia đồng,
Khi trời tạnh ráo thấy cùng các hang.
Muốn nhờ nơi ngủ qua đàng,
Cách dòng suối, hỏi tiều đang đốn cành...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Này toà Thái Ất gần đô
Núi dài tít tắp liền bờ biển xa
Mịt mùng mây trắng bao la
Sắc xanh loáng thoáng lờ mờ trong sương
Đất chia dốc núi sườn non
Trời quang này hốc nọ hang rõ bày
Muốn tìm chốn ngủ lại đây
Cách ngòi nước biếc hỏi người tiều phu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Thái Ất gần kinh tráng lệ
Rặng chạy dài tới bể mông mênh
Xa nhìn mây trắng khí xanh
Lại gần chẳng thấy gì quanh núi rừng
Từ giữa núi tên vùng thay đổi
Khi trời trong cảnh núi khác nhau
Trời chiều nhà trọ tìm đâu?
Cách khe vang gọi bác tiều hỏi thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Kẻ chợ gần bên núi Thái trông
Len men cho đến bể vừa cùng
Mây tuôn trắng phớ khi tan hợp
Khí cuộn xanh rì lúc có không
Giữa áng chia ra làm chín cõi
Bên ngàn họp lại có trăm sông
Tìm nơi ngủ trú người đâu vắng
Cách bến tiều phu biết bảo cùng


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Toà non Thái Ất gần đô
Chạy dài nguyên dãy núi cho đến bờ.
Chung quanh mây phủ trắng mờ,
Núi non mù mịt chìm vào thấy đâu.
Núi nhiều khu tựa tinh cầu,
Nơi này phong cảnh khác mầu nơi xa.
Muốn tìm nơi trú người nhà,
Cách con nước biếc hỏi qua chú tiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thái Ất gần kinh đô
Rặng non chạy tới hồ
Nhìn xa mây trắng xoá
Khí biếc tới gần mờ
Giữa núi tên thay đổi
Trời trong hang hốc trơ
Trời chiều kiếm gác trọ
Nhờ bác tiều chỉ cho.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời