讀尚書有感

愧未研窮上古書,
老來白首嘆紛如。
經箱久已皆蟬蠹,
病眼那能認魯魚。

 

Độc “Thượng thư” hữu cảm

Quý vị nghiên cùng thượng cổ thư,
Lão lai bạch thủ thán phân như.
Kinh tương cửu dĩ giai thiền đố,
Bệnh nhãn na năng nhận lỗ ngư.

 

Dịch nghĩa

Thẹn chưa nghiên cứu sâu sách thời thượng cổ,
Già rồi, đầu bạc phải than vãn bối rối.
Rương sách từ lâu đều bị mối mọt,
Mắt kém làm sao nhận rõ lỗ hay ngư.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Thẹn chưa nghiền kỹ sách đời xưa,
Đầu bạc, già nua luống thẫn thờ.
Tủ sách từ lâu sâu mọt phá,
Mắt mờ khó nhận lỗ hay ngư.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thẹn chưa nghiên cứu sâu sách xưa,
Đầu bạc thân già than vãn thừa!
Rương sách từ lâu mồi mối mọt,
Mắt mờ sao nhận lỗ hay ngư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thẹn nỗi sách xưa đọc chửa bao
Tuổi già đầu bạc nghĩ buồn sao
Từ lâu mối mọt xông rương sách
Mắt mũi lơ mơ đọc khó vào

15.00
Trả lời