Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 22:07

寓意凡四首警世三首其四

花發新枝是舊枝,
榮枯消長要相隨。
年年泊岸垂煙柳,
幾度舒眉幾皺眉。

 

Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 4

Hoa phát tân chi thị cựu chi,
Vinh khô tiêu trưởng yếu tương tuỳ.
Niên niên phách ngạn thuỳ yên liễu,
Kỷ độ thư mi kỷ trứu mi.

 

Dịch nghĩa

Hoa nở cành mới, chính từ cành cũ,
Tươi hay héo, tàn hay lớn chủ yếu tuỳ thuộc vào nhau.
Hằng năm cây liễu rủ bên bờ hồ,
Mấy hồi nở mày, mấy hồi chau mày.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Mới cành hoa nở là cành cũ,
Tươi héo, lớn tàn phụ thuộc nhau.
Liễu rủ hằng năm bên bến nước,
Mấy hồi mày nở, mấy mày chau!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhánh mới nở hoa từ nhánh cũ
Héo tươi, lớn nhỏ dựa vào nhau
Năm năm liễu rũ bên bờ nước
Mấy lúc mày chau, mấy chẳng chau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời