Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 21:58

寓興凡四首其二

突屼門前十二峰,
煙花斂卻露秋容。
倚樓一望知山在,
時送青來千萬重。

 

Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 2

Đột ngột môn tiền thập nhị phong,
Yên hoa liễm khước lộ thu dung.
Ỷ lâu nhất vọng tri sơn tại,
Thời tống thanh lai thiên vạn trùng.

 

Dịch nghĩa

Chon von trước cửa mười hai ngọn núi,
Khói mù tan hết lộ rõ dáng thu.
Dựa lầu đứng ngắm biết núi ở đó,
Thỉnh thoảng nghìn vạn trùng núi ánh màu xanh tới.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Chon von dãy núi trước song nhà,
Sương khói dần tan lộ dáng thu.
Đứng tựa trên lầu nhìn núi biếc,
Màu xanh lớp lớp ánh từ xa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chót vót non cao giăng trước ngõ,
Khói sương tan hết sắc thu đầy.
Tựa lầu một ngắm nhìn sông núi,
Muôn biếc ngàn xanh tiễn đến đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời