26/03/2023 22:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 2
寓興凡四首其二

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 21:58

 

Nguyên tác

突屼門前十二峰,
煙花斂卻露秋容。
倚樓一望知山在,
時送青來千萬重。

Phiên âm

Đột ngột môn tiền nhập nhị phong,
Yên hoa liễm khước lộ thu dung.
Ỷ lâu nhất vọng tri sơn tại,
Thời tống thanh lai thiên vạn trùng.

Dịch nghĩa

Chon von trước cửa mười hai ngọn núi,
Khói mù tan hết lộ rõ dáng thu.
Dựa lầu đứng ngắm biết núi ở đó,
Thỉnh thoảng nghìn vạn trùng núi ánh màu xanh tới.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Chon von dãy núi trước song nhà,
Sương khói dần tan lộ dáng thu.
Đứng tựa trên lầu nhìn núi biếc,
Màu xanh lớp lớp ánh từ xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 2