Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 10:38

無題(靜觀往復知天道)

靜觀往復知天道,
細把窮通驗世途。
黑白兩般真莫掩,
錯嫌俗眼太謨糊。

 

Vô đề (Tĩnh quan vãng phục tri thiên đạo)

Tĩnh quan vãng phục tri thiên đạo,
Tế bả cùng thông nghiệm thế đồ.
Hắc bạch lưỡng ban chân mạc yểm,
Thác hiềm tục nhãn thái mô hồ.

 

Dịch nghĩa

Tĩnh lặng quan sát việc có đi có lại thì biết được đạo trời,
Chú ý nắm bắt cùng với thông thì nghiệm ra đường đời.
Hai mặt trắng đen rõ ràng không che đậy,
Nhầm lẫn là do con mắt trần tục quá mơ hồ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Lặng suy vãng, phục biết cơ trời,
Nắm vững cùng, thông nghiệm việc đời.
Đen trắng bày ra không dấu diếm,
Nhầm, do mắt tục mập mờ thôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lặng xem biến đổi biết cơ trời
Nắm vững cùng, thông nghiệm lẽ đời
Hai mặt trắng đen nào giấu diếm
Mắt trần nên mới dễ lầm thôi

15.00
Trả lời