Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 25/11/2016 22:01

秋曉行南谷經荒村

杪秋霜露重,
晨起行幽谷。
黃葉覆溪橋,
荒村唯古木。
寒花疏寂曆,
幽泉微斷續。
機心久已忘,
何事驚麋鹿?

 

Thu hiểu hành Nam Cốc kinh hoang thôn

Diểu thu sương lộ trọng,
Thần khởi hành u cốc.
Hoàng diệp phú khê kiều,
Hoang thôn duy cổ mộc.
Hàn hoa sơ tịch lịch,
U tuyền vi đoạn tục.
Cơ tâm cửu dĩ vong,
Hà sự kinh mi lộc?

 

Dịch nghĩa

Cuối thu sương móc nhiều,
Buổi sáng khởi hành đi hang vắng lặng.
Lá vàng rụng trên cầu bắc qua suối,
Thôn bỏ hoang chỉ còn một cây già.
Hoa trong tiết lạnh thưa thớt,
Suối vắng lặng nhỏ, lúc chảy lúc không.
Cơ tâm đã quên từ lâu,
Cớ sao hươu nai vẫn kinh sợ ta?


Nam Cốc là tên hang trong Vĩnh Châu, nay trong huyện Linh Lăng tỉnh Hồ Nam. Tác giả viết bài nay trong khoảng năm 805 tới năm 815 khi bị giáng làm tư mã tại Vĩnh Châu. Hai câu cuối mượn ý từ câu: “Hữu cơ giới giả tất hữu cơ sự, hữu cơ sự giả tất hữu cơ tâm” trích trong sách Trang Tử, chương Thiên địa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thu sắp hết rơi nhiều sương móc
Buổi sáng đi Nam Cốc âm u
Lá vàng rơi phủ cây cầu
Thôn hoang chỉ có dãi dầu một cây
Hoa trong gió heo may thưa thớt
Suối im lìm lúc nước lúc không
Cơ tâm đã lặng trong lòng
Mà sao hươu vẫn hoảng kinh ta hoài?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuối thu sương móc xuống càng nhiều,
Buổi sáng khởi hành hang quạnh hiu.
Cầu bắc qua khe vàng lá rụng
Cây già còn một xóm cô liêu.
Hoa trong tiết lạnh ra thưa thớt,
Suối vắng nước xuôi chảy chẳng đều.
Đã mất cơ tâm lâu thuở trước,
Hươu nai sao vẫn sợ kinh nhiều?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời