詔追赴都二月至灞亭上

十一年前南渡客,
四千里外北歸人。
詔書許逐元和至,
驛路開花處處新。

 

Chiếu truy phó đô, nhị nguyệt chí Bá đình thượng

Thập nhất niên tiền nam độ khách,
Tứ thiên lý ngoại bắc quy nhân.
Chiếu thư hứa trục Nguyên Hoà chí,
Dịch lộ khai hoa xứ xứ tân.

 

Dịch nghĩa

Mười một năm trước là khách bị biếm, đi thuyền xuống phía nam,
Nay là người trở về phương bắc qua hơn bốn ngàn dặm đường.
Chiếu vua cho gọi về ban trong niên hiệu Nguyên Hoà,
Hai bên đường tới quán trọ hoa vừa mới nở.


Sông Bá ở phía trái kinh thành Trường An.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mười một năm phương nam biếm trích
Nay bốn ngàn dặm bắc trở về
Nguyên Hoà ban chiếu cho về
Đường bên quán trọ nở huê đón chào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cõi nam biếm trích lẻ mười năm
Về bắc đường xa vượt bốn ngàn
Chiếu triệu Nguyên Hoà ban trở lại
Bên đường quán dịch nở hoa xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hơn mười năm khách biếm miền nam,
Về bắc đường qua dặm bốn ngàn.
Chiếu gọi Nguyên Hoà vua triệu lại,
Bên đường quán dịch nở hoa tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mười một năm xưa khách biếm nam
Nay người về bắc dặm bốn ngàn
Nguyên Hoà chiếu viết hẹn ngày đến
Trạm dịch bên đường hoa thắm xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời