29/11/2021 21:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếu truy phó đô, nhị nguyệt chí Bá đình thượng
詔追赴都二月至灞亭上

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2014 17:40

 

Nguyên tác

十一年前南渡客,
四千里外北歸人。
詔書許逐元和至,
驛路開花處處新。

Phiên âm

Thập nhất niên tiền nam độ khách,
Tứ thiên lý ngoại bắc quy nhân.
Chiếu thư hứa trục Nguyên Hoà[1] chí,
Dịch lộ khai hoa xứ xứ tân.

Dịch nghĩa

Mười một năm trước là khách bị biếm, đi thuyền xuống phía nam,
Nay là người trở về phương bắc qua hơn bốn ngàn dặm đường.
Chiếu vua cho gọi về ban trong niên hiệu Nguyên Hoà,
Hai bên đường tới quán trọ hoa vừa mới nở.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mười một năm phương nam biếm trích
Nay bốn ngàn dặm bắc trở về
Nguyên Hoà ban chiếu cho về
Đường bên quán trọ nở huê đón chào
Sông Bá ở phía trái kinh thành Trường An.

[1] Niên hiệu của vua Hiến Tông, từ năm 806 đến năm 820.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Chiếu truy phó đô, nhị nguyệt chí Bá đình thượng