浩初上人見貽絕句欲登仙人山因以酬之

珠樹玲瓏隔翠微,
病來方外事多違。
仙山不屬分符客,
一任凌空錫杖飛。

 

Hạo Sơ thượng nhân kiến di tuyệt cú “Dục đăng tiên nhân sơn” nhân dĩ thù chi

Châu thụ linh lung cách thuý vi,
Bệnh lai phương ngoại sự đa vi.
Tiên sơn bất thuộc phân phù khách,
Nhất nhậm lăng không tích trượng phi.

 

Dịch nghĩa

Cây ngọc lấp lánh xa vời với chim bói cá nhỏ bé
Đang có bệnh không tiện ra ngoài
Núi tiên không phải chỗ cho kẻ làm quan lui tới
Xin mời gậy tích trượng bay vào không gian lạnh

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Óng ánh cây châu cách ráng mây
Ốm đau ngoài tục lắm điều gay
Núi tiên không thuộc người đeo ấn
Gậy tích bay cao tự ý thầy


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Lung linh cây ngọc núi xanh,
Yếu, đau, tiên phật đã đành khôn đương.
Núi tiên đâu thuộc hoạn trường,
Cứ cho tích trượng rộng đường cao bay.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cây ngọc long lanh cách núi xanh,
Ốm đau, phương ngoại chẳng tin thành.
Non tiên bể hoạn không chung lối,
Tích trượng cao bay cứ mặc tình!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Lam xanh cây ngọc ánh xa thay
Bệnh đến chơi xa tránh việc này
Núi tiên chẳng thuộc quan phiên trấn
Tích trượng cưỡi mây mặc sức bay
*Thuý vi 翠微:Khí lam xanh(Trần Nhân Tông 陳仁宗:Cộng ỷ lan can khán thúy vi 共倚欄杆看翠微 (Xuân cảnh 春景)Cùng tựa lan can ngắm khí núi xanh)
**Phân phù:Ngày xưa,phong các chư hầu hay sai các đại thần đi,đều lấy thẻ làm tin,cho nên gọi các phan (phiên) 藩,trấn 鎮 là phân phù 分符
***Tích trượng:Tích trượng 錫杖 gậy tầm xích,bằng thiếc có tra những vòng bằng thiếc hoặc đồng,dùng cho các tỉ-khiêu mang đi khất thực có thể cưỡi bay được

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây châu ngọc xa vời chim bé nhỏ
Bệnh đang mang không dám bước ra ngoài
Chốn non tiên quan lại chẳng vãng lai
Mong tích trượng cứ bay về bến giác

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cây ngọc lung linh dợn biếc màu
Ốm đau đâu quản chuyện bên ngoài
Núi tiên nào để quan lui tới
Lồng lộng trời cao tích trượng bay

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây ngọc long lanh bói cá xanh,
Đang đau không tiện ra ngoài thành.
Núi tiên đâu chỗ quan lui tới,
Tích trượng cao bay tựa cánh bằng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Non xanh cây ngọc long lanh,
Đang đau không tiện ngoài thành dạo chơi.
Núi tiên đâu chỗ quan coi,
Với cây tích trượng xin mời bay cao.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời