重贈其二

世間悠悠不識真,
姜芽盡是捧心人。
若道柳家無子弟,
往年何事乞西賓。

 

Trùng tặng kỳ 2

Thế gian du du bất thức chân,
Khương nha tận thị phủng tâm nhân.
Nhược đạo Liễu gia vô tử đệ,
Vãng niên hà sự khất tây tân?

 

Dịch nghĩa

Thế gian bao la không biết chân lý,
Người mới lớn trân trọng người có lòng.
Bảo rằng nhà họ Liễu không có con em muốn học thư pháp,
Thì mấy năm trước sao lại mời gia sư tới?[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thế gian rộng không rành chân lý
Kẻ còn non trân quý tâm nhân
Bảo nhà họ Liễu không cần
Năm kia sao lại khẩn cầu gia sư?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thế gian chân lý hiểu không rành,
Người trẻ kính người lớn nổi danh.
Con cháu Liễu không thư pháp thích,
Gia sư sao tới dạy cho nhanh?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời