疊後

事業無成恥藝成,
南宮起草舊連名。
勸君火急添功用,
趁取初時二妙聲。

 

Điệp hậu

Sự nghiệp vô thành sỉ nghệ thành,
Nam cung khởi thảo cựu liên danh.
Khuyến quân hoả cấp thiêm công dụng,
Sấn thủ sơ thời nhị diệu thanh.

 

Dịch nghĩa

Sự nghiệp không thành, mà nghề mọn lại thành,
Tiếc cho liên danh cũ tại Nam cung chung viết tấu chương không được dùng còn mang hoạ.
Khuyên ông ra sức tập luyện hơn nữa,
Để theo kịp nhị diệu nổi tiếng về thư pháp thời xa xưa.


Tác giả có gửi cho Lưu Vũ Tích hai bài thơ Trùng tặng. Bài cuối được Lưu hồi đáp qua bài Đáp hậu thiên. Nhận được, Liễu lại trả lời qua bài này.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sự nghiệp tan mà thành nghề mọn
Tiếc Nam cung cả bọn thảo trình
Khuyên ông ra sức tập tành
Để mà kịp nhị diệu thanh sơ thời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghiệp lớn không nên, nghề nhỏ thành
Tấu chương đâu thuở ở Nam kinh
Khuyên ai ra sức trau dồi nữa
Theo kịp người xưa rạng rỡ danh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Việc to hỏng, chuyên nhỏ thành
Nam cung góp ý liên danh soạn trình
Gắng thêm công sức khuyên anh
Buổi đầu tập nhị diệu thanh thuở nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghiệp lớn không thành nghề mọn thành,
Tiếc Nam cung viết tấu chương trình.
Khuyên ông ra sức trau dồi nữa,
Theo nhị diệu thanh rạng rỡ danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời