26/09/2023 16:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệp hậu
疊後

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 25/08/2016 07:20

 

Nguyên tác

事業無成恥藝成,
南宮起草舊連名。
勸君火急添功用,
趁取初時二妙聲。

Phiên âm

Sự nghiệp vô thành[1] sỉ nghệ[2] thành,
Nam cung khởi thảo[3] cựu liên danh.
Khuyến quân hoả cấp thiêm công dụng,
Sấn thủ sơ thời nhị diệu thanh[4].

Dịch nghĩa

Sự nghiệp không thành, mà nghề mọn lại thành,
Tiếc cho liên danh cũ tại Nam cung chung viết tấu chương không được dùng còn mang hoạ.
Khuyên ông ra sức tập luyện hơn nữa,
Để theo kịp nhị diệu nổi tiếng về thư pháp thời xa xưa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sự nghiệp tan mà thành nghề mọn
Tiếc Nam cung cả bọn thảo trình
Khuyên ông ra sức tập tành
Để mà kịp nhị diệu thanh sơ thời.
Tác giả có gửi cho Lưu Vũ Tích hai bài thơ Trùng tặng. Bài cuối được Lưu hồi đáp qua bài Đáp hậu thiên. Nhận được, Liễu lại trả lời qua bài này.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Chỉ năm 805, cả Liễu và Lưu đều bị biếm ra khỏi kinh thành, đi nơi xa làm chức quan nhỏ.
[2] Tức nghề viết chữ thảo, không vinh quang cho lắm.
[3] Năm 804, Liễu, Lưu cùng các quan khác có tư tưởng cấp tiến, chung sức soạn thảo tấu chương đề nghị nhiều cải cách cho dân đen thêm ấm no.
[4] Tức Vệ Quán và Sách Tĩnh, hai nhà thư pháp nổi tiếng đời nhà Tấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Điệp hậu