Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Cố Huống (33 bài)
- Độc Cô Cập (5 bài)
- Mạnh Vân Khanh (1 bài)
- Dương Viêm (1 bài)
- Hàn Hoảng (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/08/2016 06:32 bởi tôn tiền tử
Hoài Tố thiền sư 懷素禪師 (725-785) tự Tàng Chân 藏真, người Trường Sa, vốn họ Tiền 錢, là một tăng nhân, thư pháp gia xuất chúng đời Đường. Ông sở trường lối cuồng thảo.