Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]

Đề Trương tăng do tuý tăng đồ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Hoài Tố thiền sư
5 trả lời, 1177 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/08/2016 06:34

Điệp hậu

Trung Quốc » Trung Đường » Liễu Tông Nguyên
4 trả lời, 907 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 26/08/2016 07:20

Điệp tiền

Trung Quốc » Trung Đường » Liễu Tông Nguyên
4 trả lời, 907 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 26/08/2016 04:22

Lý Triều bát phân tiểu triện ca

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
1 trả lời, 1482 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/03/2015 11:52

Tống Cố bát phân văn học thích Hồng Cát châu

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
1 trả lời, 1898 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/03/2015 22:57

Trùng tặng kỳ 1

Trung Quốc » Trung Đường » Liễu Tông Nguyên
2 trả lời, 1049 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/03/2014 17:31

Trùng tặng kỳ 2

Trung Quốc » Trung Đường » Liễu Tông Nguyên
2 trả lời, 858 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 26/08/2016 00:52

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: thư pháp